top of page

UBEZPIECZENIA 

OC ZAWODOWEJ

UBEZPIECZENIA DLA FIRM IT

Ubezpieczenie dla firm tworzących oprogramowanie komputerowe. Zabezpiecza straty finansowe powstałe wskutek błędnego działania programu, aplikacji czy skryptu. Tworzymy również programy ubezpieczeniowe zajmujące się outsourcingiem usług programistycznych.

UBEZPIECZENIA DLA AGENCJI MARKETINGOWYCH, SEO/SEM

Dajemy ochronę w przypadku strat finansowych spowodowanych błędami w kampaniach marketingowych oraz działaniach zmierzających ku pozycjonowaniu serwisów internetowych, 

a także szkodach spowodowanych reklamą.

UBEZPIECZENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Możemy zaaranżować ochronę dla spółki i jej pracowników w związku ze szkodami spowodowanymi błędami i uchybieniami w czynnościach zawodowych. Ubezpieczamy doradców, pośredników, a także specjalistów, dla których ochrona jest wymagana ustawowo.

 

 

Możemy, na życzenie własne lub kontrahenta, zaaranżować ochronę z pokryciem na cały świat,

w tym z uwzględnieniem jurysdykcji w USA i Kanadzie.

bottom of page