top of page

UBEZPIECZENIA OC

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Tworzymy programy ubezpieczeniowe pomagające przy zabezpieczaniu ryzyk towarzyszących codzienniemu prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tworzymy ubezpieczenia o zakresie terytorialnym na cały świat, z możliwością rozszerzenia ochrony na terytorium USA i Kanady, z uwzględnieniem lokalnej jurysdykcji. Ubezpieczamy między innymi ryzyka za produkt, jego wycofanie z rynku, ryzyko pracodawcy, ryzyko szkód osobowych i rzeczowych.

Za każdym razem, na potrzeby przedsiębiorstw rozwijających swoją działalność poza granicami Polski, tworzymy międzynarodowe programy ubezpieczeniowe.

bottom of page