UBEZPIECZENIA OC

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Tworzymy programy ubezpieczeniowe pomagające przy zabezpieczaniu ryzyk towarzyszących codzienniemu prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tworzymy ubezpieczenia o zakresie terytorialnym na cały świat, z możliwością rozszerzenia ochrony na terytorium USA i Kanady, z uwzględnieniem lokalnej jurysdykcji. Ubezpieczamy między innymi ryzyka za produkt, jego wycofanie z rynku, ryzyko pracodawcy, ryzyko szkód osobowych i rzeczowych.

Za każdym razem, na potrzeby przedsiębiorstw rozwijających swoją działalność poza granicami Polski, tworzymy międzynarodowe programy ubezpieczeniowe.

© 2017 BROKER CONSULTING PARTNERS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 646-293-39-47, KRS: 0000508731, REGON: 243556982, KNF: 2339/17; 82/R/18