top of page

UBEZPIECZENIA ŻYCIA,

ZDROWIA ORAZ NNW

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczamy osoby indywidualne na wypadek śmierci niezależnie od przyczyny i dożycia. Aranżujemy programy ubezpieczeniowe wśród ubezpieczycieli z Polski oraz za granicą. Proponujemy ubezpieczenia terminowe i bezterminowe, z wartością wykupu, gwarantowanym kapitałem, jak i bezzwrotne. Także w ramach pracowniczych programów kapitałowych oraz UFK.

UBEZPIECZENIA POWAŻNEGO ZACHOROWANIA ORAZ NNW

Zapewniamy ochronę w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania w bardzo szerokim zakresie. Ubezpieczamy zarówno duże schorzenia, takie jak nowotwory, choroby serca i układu krążenia, schorzenia neurologiczne, jak i operacje chirurgiczne spowodowane chorobami oraz pobyty w szpitalu i związane z nimi koszty leczenia. Oprócz tego ubezpieczamy na wypadek zdarzeń losowych z przyczyn zewnętrznych, powstałego wskutek tego uszczerbku i inwalidztwa.

GRUPOWE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE

Dla pracowników zapewniamy grupowe programy ubezpieczenia na życie, poważnego zachorowania, uszczerbków na zdrowiu i pobytu w szpitalu. Ponadto proponujemy ochronę w ramach abonamentów medycznych oraz pracowniczych programów kapitałowych.

UBEZPIECZENIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

W przypadku wystąpienia u specjalisty, lub menadżera czasowej niezdolności do pracy zawodowej, spowodowanej zarówno chorobą jak i nieszczęśliwym wypadkiem losowym, zabezpieczamy środki na pokrycie comiesięcznych wydatków. Jeżeli niezdolność do pracy będzie miała charakter trwały

i nieodwracalny, zapewniamy wypłatę jednorazowej kwoty na pokrycie kosztów przystosowania.

bottom of page