top of page

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK (D&O)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla obecnych, byłych oraz przyszłych członków zarządu spółek kapitałowych​, obowiązujące na wypadek roszczeń lub wszczęcia postępowań. Zabezpiecza ponoszone koszty obrony i zastępstwa procesowego, odszkodowania i kary administracyjne, a także koszty związane z zajęciem majątku.

UBEZPIECZENIA SPRZENIEWIERZENIA

Zabezpieczenie poniesionych szkód związanych z dopuszczeniem się przez pracownika czynu sprzeniewierzenia, lub nieuczciwości. Ochrona może obejmować ryzyka takie, jak kradzież danych, przestępstwa komputerowe, fałszerstwo oraz podrobienie, także spowodowane przez osoby niebędące pracownikami spółki.

UBEZPIECZENIA CYBER

W dobie panujących regulacji związanych z różnego rodzaju danymi, w tym danymi osobowymi, proponujemy ochronę od wykradzenia, utraty oraz braku dostępu do danych, kosztów ich odzyskania, kosztów spowodowanych przestojem oraz kar nałożonych w ramach grzywien.

W każdym przypadku ochronę możemy zaaranżować na cały świat razem z USA i Kanadą, z włączeniem lokalnej jurysdykcji.

bottom of page