top of page

REASEKURACJA

I PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

REASEKURACJA

Będąc brokerem reasekuracyjnym, w przypadku niestandardowych ryzyk, lub ryzyk o dużym wolumenie, aranżujemy programy reasekuracji dla towarzystw ubezpieczeniowych. Korzystamy także z wiedzy innych brokerów rynków zagranicznych.

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

 

W razie konieczności pokrycia ryzyk niestandardowych, a także ryzyk związanych z majątkiem, odpowiedzialnością cywilną i działalnością poza granicami Polski i Europy, zapewniamy klientowi możliwość korzystania z międzynarodowych programów ubezpieczeniowych.

bottom of page