REASEKURACJA

I PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

REASEKURACJA

Będąc brokerem reasekuracyjnym, w przypadku niestandardowych ryzyk, lub ryzyk o dużym wolumenie, aranżujemy programy reasekuracji dla towarzystw ubezpieczeniowych. Korzystamy także z wiedzy innych brokerów rynków zagranicznych.

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

 

W razie konieczności pokrycia ryzyk niestandardowych, a także ryzyk związanych z majątkiem, odpowiedzialnością cywilną i działalnością poza granicami Polski i Europy, zapewniamy klientowi możliwość korzystania z międzynarodowych programów ubezpieczeniowych.

© 2017 BROKER CONSULTING PARTNERS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 646-293-39-47, KRS: 0000508731, REGON: 243556982, KNF: 2339/17; 82/R/18